Service och bemötande i offentliga måltider

Nycklar till framgång i kommunikation med anhöriga och matgäster

Fortbildning om värdskapet för offentlig måltidsverksamhet

En av de svåraste utmaningarna i dagens offentliga måltidsverksamheter är ökade krav, önskemål och förväntningar från matgäster och anhöriga. Det märks inte minst genom kostdebatten i media och diskussioner i sociala medier de senaste åren. Mat skapar känslor och är långt mer än maten på tallriken. Det är inte ovanligt att det skapas konflikter och maktkamper mellan måltidsorganisationen och anhöriga eller matgäster.

Kraven på den offentliga gastronomin har ökat avsevärt de senaste åren både vad gäller val av livsmedel, ökad förekomst av födoämnesallergier, livsmedelsintoleranser, etiska och individuella önskemål. Önskemålen kan ta sin grund i miljöfrågan, modedieter, biologisk mångfald, svensk djurskyddslagstiftning, ekologiskt, närproducerat och så vidare. Detta ställer mycket stora krav på en modern måltidsorganisation att kunna hantera dessa olika typer av krav på ett vettigt och bra sätt. Det ställer även krav på en tydlig kommunikation och att skapa möjligheter till en bra konstruktiv dialog med matgäster och anhöriga.

Service bemötande offentliga måltider fortbildning utbildning
Öppna dörren och skaffa dig verktygen du behöver för bättre kommunikation med matgäster och anhöriga

Målgrupp

Fortbildningen vänder sig till alla som arbetar med och kring offentliga måltider inom förskola, skola och omsorg.

Innehåll

Dag 1 heldag Värdskap och service

Vad service och värdskap egentligen innebär.
Vad vi kan lära av hur andra serviceyrken och branscher arbetar med värdskap.
Kundperspektiv – vad är det och hur viktigt är det? Har kunden alltid rätt?
En nöjd kund.
När det går fel och inte blir som det var tänkt. Problemlösning på tio minuter.
Praktiska verktyg att använda för att konkretisera och kartlägga vår egen verksamhet. Vi utgår från FAMM – en femstegsmodell som tydligt väger in alla aspekter av en komplett måltidsupplevelse. Vi går också igenom de verktyg som Livsmedelsverket utgår ifrån i de officiella råden för offentliga måltidsverksamheter. Verktygen tar sikte på helhetssyn.
Vad är styrkor och svagheter, hot och möjligheter när det gäller service och värdskap i den egna verksamheten? Det är viktigt med självkännedom för att kunna utvecklas vidare och här lär vi av varandra på ett konstruktivt och uppmuntrande sätt.
Vad betyder kundens önskemål och behov i praktiken?
Alla dessa modedieter och konstiga individuella behov – en snabbkurs i vad de snackar om egentligen och vad matgäster och anhöriga vanligtvis egentligen efterfrågar. Hitta vägen till praktiska lösningar som möter kundens önskningar.

Dag 2 heldag Kommunikation och inspiration till förändringsarbete

Bygga varumärket ”vår offentliga måltid” – varför det är nödvändigt.
Vad en offentlig måltidsorganisation kan lära av privata verksamheter när det gäller varumärket.
Att skapa en kompass och karta som genomsyrar verksamhetens mål och som alla styr efter
Att skapa yrkesstolthet i hela organisationen.
Kommunikation med matgäster och anhöriga.
Sociala medier – hur det kan gagna måltidsorganisationen, matgäster och anhöriga. Viktiga saker att tänka på så det blir rätt. Goda exempel.

Praktisk övning förankring i den egna verksamheten.

Inspirationsföreläsning värdskap och service

Utbildningen kan även anpassas till en kortare inspirationsföreläsning på 3-5 timmar. Det kan vara lämpligt som en APT-aktivitet, kick-off eller stängningsdag eller liknande.  Innehållet blir då ett fåtal punkter och kan ges olika fokus beroende av önskemål och behov för det enskilda tillfället. Detta görs alltid efter avstämning med uppdragsgivaren.

Extra konsultationer

Vid behov ges extra konsultationer som komplement till paketutbildningen för extra stöd i den praktiska genomförandefasen på arbetsplatsen. Det är ett kraftfullt sätt att nå målet och få stöd i hela processen av någon utanför organisationen vilket tillför andra perspektiv och varaktiga resultat. Här kan också kompletteras med en kortare inspirationstimme för att inkludera andra yrkesgrupper på arbetsplatsen efter önskemål.

 

Omdömen och kommentarer från tidigare deltagare på Cecilias kurser

”Cecilia är kunnig, mycket bra pedagogisk och öppen dialog med deltagarna”

”En väldigt inspirerande föreläsare”

”Pedagogiskt, väl upplagd och tydlig kursdag. Bra diskussioner och lärorikt!”

”Jag fick ökad förståelse för att det jag gör i köket gör skillnad för barnen längre fram i livet” 

”Vill ha mer av det här”

 

Cecilia Blidö kostvetare och föreläsare

Offereras. Upplägg anpassas efter organisationens storlek, omfattning och egna mål.

 

Föreläsare och kursledare
Cecilia Blidö, Kostvetare

Utbildaren är utbildad vid Göteborgs Universitet i kostvetenskap med inriktning mot kostekonomi och ledarskap. Utgångspunkten i föreläsningar och fortbildningar bygger på kvalificerad vetenskaplig grund och forskningsbaserad kunskap.

 

För att göra en förfrågan eller bokning vänligen fyll i nedan formulär.

Du får svar så snart det är möjligt.

 

 

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande