Konsult utvecklingsarbete för offentlig måltidssektor

Anlita kostvetare/kostekonom Cecilia Blidö som konsult vid utvecklingsarbete för offentlig måltidssektor.

Professionell konsult för  projekt i offentlig måltidssektor

För vissa kortare projekt kan en extern professionell part fungera som en katalysator. Det kan på ett professionellt sätt möjliggöra kommunikation i vissa frågor i organisationen eller ut mot matgäster och anhöriga vid förändringsarbete. En välutbildad och branschuppdaterad konsult kan i det avseendet göra stor skillnad på resultat och måluppfyllelse.

Anlita Cecilia Blidö som projektledare, projektdeltagare och konsult vid förändring och utveckling organisationsspecifika frågor i offentlig måltidssektor. Med utbildning vid Göteborgs Universitet till kostekonom och kostvetare och med lång erfarenhet av att leda företag kan hon tillföra lösningar och bidra till måluppfyllelse.

Exempel på arbetsområden är utveckling av service/bemötande, kommunikationsflöden, menyplanering, måltidsutbud, måltidsmiljö, hållbarhet/miljö, matsvinn, stöd vid upphandlingsfrågor, livsmedelssäkerhet eller andra organisationsspecifika frågor.

Tillsammans kan vi skapa under för medarbetare och matgäster.

Hör av dig och berätta om ditt behov och målet  med din satsning.

Konsultationer som kompletterar paketutbildningar

Vid behov ges extra konsultationer som komplement till paketutbildningar. Det ger extra stöd i den praktiska genomförandefasen på arbetsplatsen. Det är ett kraftfullt sätt att nå målet och få stöd i hela processen av någon utanför organisationen. Det tillför också andra perspektiv och bidrar till ett varaktigt resultat. Det kan också kompletteras med en kortare inspirationstimme för att inkludera andra yrkesgrupper på arbetsplatsen efter önskemål för att öka förståelse och kunskap vid förändringsarbete på arbetsplatsen.

Du kan läsa mer om detta under respektive fortbildningsalternativ under fliken fortbildningar och föreläsningar.