Hälsosam och hållbar kyrka

Arbetar du i kyrkan? Är du engagerad i församlingsarbete? Ansvarar du för barn och ungdomsverksamhet, kyrkkaffe eller vuxenaktiviteter? Är du pedagog eller ledare i kyrkans förskola? Kanske du är kyrkoherde eller har annan position med personalansvar och vill tänka nytt? Arbetar du med hållbarhet, miljö och ledarskapsfrågor? Då finns det goda skäl till inspiration och nya infallsvinklar till att ta steget vidare i nya  friskare banor. Genom konceptet Naturlig Mat i kyrkan/församlingen tar ni klivet före andra och gör er ledande och medvetna om hälsa och kostens påverkan i arbetslaget, verksamheten och i kyrkans roll i samhället.

Kyrkan fyller en viktig funktion för gemenskap i samhället och existentiella frågor är essentiella. Livets påfrestningar, vardagens stress, livets skeenden som barnafödsel, uppväxt, familjebildning, sjukdomar och död är närvarande och tydliga händelser i alla församlingar, kyrkor och samfund. Viktiga frågor att prata kring, lyfta fram och belysa på många sätt. Att ge stöd för att hantera dessa situationer är en av församlingens stora uppgifter. För att ta hand om medmänniskor, ge stöd, ha kraften att vårda och stötta andra behöver vi ta hand om oss själva också.

Mat och att äta tillsammans kan ge glädje, trygghet och välbefinnande. Något som är väsentligt för den sociala gemenskapen. Det kan bestå av kyrkkaffe, luncher, barnaktiviteter, retreater och andra sammankomster. Av tradition är kaffebröd, bakverk och något sött vanliga ingredienser. Detta trots den ökade medvetenheten hos människor, i media och i studier om socker och kostens påverkan på hälsan.

Ett ökat fokus kring hållbarhet och miljö väger in energi, bostäder, transporter och konsumtionsvaror men handlar även om kost och det bränsle vi ger våra kroppar. Hur ska vi prioritera och tänka? Ska vi prioritera miljön i vår egen kropp för att uppnå god hälsa eller miljön runt omkring oss i vår omvärld? Går det att förena båda? Går det att hitta en väg för att bevara traditioner, ge förutsättningar för hälsa och ta ett aktivt ansvar för hållbarhet i kyrkans församlingar och olika samfund?

En fråga som kan appliceras internt i kyrkans egen organisation likväl som inspiration för församlingens medlemmar.

Hälsosam Kyrka (www.fotoakuten.se)

För dig i kyrkan och för församlingens medlemmar

Inspirationsföreläsning

En till två inspirerande timmar som sätter fingret på vad den årliga sockerkonsumtionen på 48 kilo gör med våra kroppar och vad kyrkan kan ha för roll i kostdebatten. En roll som få ännu har reflekterat kring men som kan göra en väsentlig skillnad när det kommer till hälsa för barn, unga och vuxna i livets olika skeenden. Föreläsningen bjuder på några uppvaknanden och flera aha-upplevelser vilket skapar många tänkvärda tankar i ett historiskt perspektiv och en ökad medvetenhet mot framtiden. En bra grund för att väcka frågan kring miljö och hälsa på allvar.

1-2 timmar för församlingsmedlemmar, föräldragrupper i förskoleverksamhet, hela arbetslaget i församlingen, barnledare, pedagoger, konfirmandarbetslag, husmödrar, värdar/värdinnor, arbetsledare och personalutvecklare. Föreläsningens innehåll anpassas efter aktuell målgrupp. 

 

Inspirationsföreläsning för ungdomar – konfirmandgrupper

På allmän begäran från många tidigare kursdeltagare erbjuds nu möjligheten till en inspirationsföreläsning anpassad för ungdomar. I ett ungdomsperspektiv läggs ett fokus på  hur kosten påverkar kropp, humör, hälsa och välmående. Föreläsningen bjuder på några uppvaknanden och flera aha-upplevelser vilket skapar många tänkvärda tankar kring våra matval. Vi lär oss varför det är viktigt att äta. Vi tittar på media och reklambudskap, hur matbutiker påverkar det vi stoppar i munnen och hur vi kan lära oss att upptäcka nya livsmedel och råvaror för att bli mer medvetna och sockersmarta ungdomar.

1-2 timmar för ungdomsgrupper. Kan även kombineras till en 3-4 timmars workshop med måltidspedagogiska övningar och samtal för att upptäcka maten på ett lekfullt sätt. 

För dig i kyrkan

Utbildningsdag med workshop

Bygg på inspirationsföreläsning med något mer omfattande teori och en workshop som bjuder på diskussioner, praktisk övning och en summering för fortsatt arbete och en gemensam målframställan i syfte att uppnå en sockerfri och medvetet hälsoinriktad kyrka och församling. Du kommer att:

  • Ha nytta av kursen både i arbetslaget, verksamheten och på ett personligt plan.
  • Lära dig hur kosten påverkar din kropp, humör, hälsa och välmående
  • Få förståelse för att mat är mycket mer än bara maten på tallriken
  • Reflektera över vilken roll kyrkan kan ha för att påverka hälsan för barn, unga och vuxna
  • Få ta en titt på vår omvärld, hållbara måltider och se vad 48 kg socker gör med oss människor
6-7 timmar för hela arbetslaget i församlingen, barnledare, pedagoger, konfirmandarbetslag, husmödrar, värdar/värdinnor, arbetsledare och personalutvecklare. 

 

Du får inspiration och tips att byta ut kanelbullarna till andra alternativ istället på workshopen i matlagning.
Du får inspiration och tips att byta ut kanelbullarna till andra alternativ istället på workshopen i matlagning.

Workshop heldag med praktisk matlagning

En fortsättningsdag som kan kombineras till ett tvådagars seminarium tillsammans med ovan utbildningsdag. Syftet är att skapa ett positivt förändringsarbete kring måltidssituationer i kyrkan genom  att belysa sensoriska, näringsmässiga, hygieniska, ekonomiska och miljömässiga perspektiv både i teori och praktik.  Tillsammans kommer vi laga flera maträtter och belysa flera olika gruppers behov under dagen och inspirera till hälsosamma alternativ för barngrupper, gemenskapsträffar, soppluncher och det klassiska kyrkkaffet. Vi äter tillsammans och väger in presentation, uppläggning och servering under dagen. OBS! Workshopen kräver tillgång till kök för att kunna genomföras och rekommenderas att genomföras i mindre grupper för bästa resultat.

6-7 timmar för värdar, värdinnor, husmödrar och andra som arbetar praktiskt med måltider i kyrkan  

 

Extra konsultationer

Vid behov ges extra konsultationer som extra stöd vid genomförandet på arbetsplatsen. Det är ett kraftfullt sätt att nå målet och få individuellt anpassat stöd i processen av någon utanför organisationen vilket tillför andra perspektiv och hållbart resultat. Här kan även kompletteras med riktade inspirationstimmar för hela eller delar av arbetslaget för ökad kunskap, insikt och tydligare målsträvan på individuell och verksamhetsnivå. Exempel på detta kan vara när någon/några deltagit i en utbildningsdag och vill få extra stöd i implementering av praktiska förändringsarbetet av måltider. Det kan också innebära en kortare inspirationsföreläsning för att hela arbetslaget ska kunna sträva åt samma håll.

Offereras

 

Omdömen och kommentarer från tidigare deltagare

”Cecilia är kunnig, mycket bra pedagogisk och öppen dialog med deltagarna”

”En väldigt inspirerande föreläsare”

”Skulle kunna lyssna en hel dag till. Tiden gick så snabbt. Nästa gång hoppas jag på en tvådagars kurs”

”Pedagogiskt, väl upplagd och tydlig kursdag. Bra diskussioner och lärorikt!”

”Jättebra dag. Trodde inte innehållet skulle vara så brett och lärorikt”

”Inspirerande och många insikter i detta spännande ämne!”

”Det som var särskilt bra var att få vakna upp om allt socker och allt annat i maten och få konkreta tips om förbättringar”

 

Cecilia Blidö, kostvetare och föreläsare

Föreläsare och kursledare
Cecilia Blidö, Kostvetare

Utbildaren är utbildad vid Göteborgs Universitet i kostvetenskap med inriktning mot kostekonomi och ledarskap. Utgångspunkten i föreläsningar och fortbildningar bygger på kvalificerad vetenskaplig grund och forskningsbaserad kunskap.

 

För att göra en förfrågan eller bokning vänligen fyll i nedan formulär.

Du får svar så snart som möjligt.

 

 

 

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande