Fortbildning och föreläsningar

En av de svåraste utmaningarna i dagens offentliga måltidsverksamheter är ökade krav, önskemål och förväntningar från matgäster och anhöriga.

Mat skapar känslor och är långt mer än maten på tallriken. Det är också mycket komplext att driva en offentlig måltidsverksamhet med många kockar som rör i grytan. Allt från skolkocken, verksamhetschefen och politiska organisationen till myndighetskrav och anhöriga som föräldrar och självfallet också matgästen.

Cecilia Blidö anlitas frekvent som föreläsare för måltidsorganisationer, organisationer som kyrkan och föreningar, studieförbund och även myndigheter.

Det finns ett urval av föreläsningar som anpassas efter era behov

Allt från inspirationsföreläsning på ett par timmar till fortbildningsdagar och workshops på en eller två heldagar.

Service och bemötande i offentliga måltider är en högaktuell fortbildning för att ge måltidsorganisationen tillgång till nycklar som leder till framgång i kommunikation med anhöriga och matgäster. Den ges med fördel som en heldagsutbildning men kan också anpassas till en kortare halvdagsföreläsning som en del i APT eller temadag. Ett annat alternativ är att fokusera på att bli mer sockersmart och medveten i köket och vid menyplanering genom lärorika dagen med en sockerfri skola.

Den mest efterfrågade föreläsningen är Pigga och friska barn som huvudsakligen riktas till vårdnadshavare men är även ett utmärkt alternativ för en mer blandad grupp av professioner i skola, förskola och organisationer med barn och ungdomsverksamhet.

Kyrkan och organisationer med barn och ungdomsverksamhet

Svenska kyrkan har en lång tradition av kyrkkaffe, luncher, barnaktiviteter, retreater och andra sammankomster. Av tradition är kaffebröd, bakverk och något sött vanliga ingredienser. Allt fler församlingar och grupper lägger ett ökat fokus kring miljö, hållbarhet och här kommer också måltider och hälsa in som viktiga faktorer. Hälsosam och hållbar kyrka är en mycket uppskattad fortbildningsdag för enskilda församlingar och kyrkans stift på detta tema.

Idrottsföreningar satsar friskt

Idrottsföreningar, det satsande laget, ledarna och/eller föräldrarna i idrottsklubben och föreningen söker ofta en professionellt utbildad i frågor om kost och hälsa. Cecilia erbjuder Satsa friskt och  föreläser kring kost och hälsa som kan bidrar till att förbättra vanorna kring mat och drycker för undgomslagen vid träning och matcher, caféutbudet i samband med matcher och träningsläger.