Om Cecilia

Cecilia Blidö har bred utbildningsbakgrund och kompetens

Cecilia har tagit en treårig Fil.kand-examen vid Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap vid Göteborgs Universitet. De verksamhetsförlagda delarna i utbildningen har ägnats åt måltidspedagogik i förskola och regionala kunskapsnätverket Skolmatsakademin med basen från RISE Research Institutes of Sweden, för att ge extra bredd och kompetens. Kandidatuppsatsen i kostvetenskap har ägnats åt ett högaktuellt och mycket diskuterat ämne i offentlig måltidssektor: Integrering av mat och måltider i förskolan: En kvalitativ studie om kommunikationen om måltider mellan olika professioner.

Cecilia har fortsatt med studier på masternivå i kostvetenskap för att fördjupa kunskaperna och stärka sin kompetens ytterligare inom detta spännande verksamhetsområde.

Cecilia har dessutom en tvåårig Marknadsutbildning i kulturturism i bagaget där projektledning, marknadsföring, och utvecklingsprocesser är viktiga förvärvade kompetenser.  Hon är även utbildad kroppsterapeut och certifierad massör. Cecilia har tidigare drivit friskvårdsmottagning och dessförinnan verkat många år inom turism- och resebranschen samt logistik i större industriföretag. Service, utveckling och positiva upplevelser för kunden är faktorer som förenar.

Arbetar som föreläsare, paneldebattör och skribent

Cecilia har anlitas av kommuner, föreningar, organisationer, skolor, studieförbund, till konferenser och seminarier i flera år. Exempel på andra uppdragsgivare är Livsmedelsverket, Svenska kyrkan, studieförbund och White Guide Junior. Cecilia har i flera år agerat som krönikör och skribent för tidningar/media som riktar sig till föräldrar och verksamma i skolan.

Uppdaterad på branschen

Har mycket god inblick i aktuella trender, branschfrågor, krav och
utmaningar. Har också lång erfarenhet som influencer med fokus på offentliga kök, skolmat, kost & hälsa via bloggen NaturligMat.se och Tapaspodden, en podcast om måltider, barns hälsa och offentlig gastronomi.

Positiv utveckling och service

Cecilia drivs av att förnya och skapa positiva förändringar för segmentet offentlig måltidssektor och möjliggöra god kommunikation mellan profession och matgäster/anhöriga. Har under en lång tid upparbetat en trygg bas för god förståelse och relevant grund för offentlig måltidssektor genom att ha verkat som en fristående aktör med hög integritet till branschen under många år.

Utmärkelser

Årets Gråbo-bo 2015 – för det viktiga arbetet för barn och ungas hälsa för naturlig mat i skolan
Årets Matpratsblogg i Almedalen 2014
Nominerad till Årets Nätverkare på Entreprenörsgalan 2014
Nominerad till Årets Nätverkare på Entreprenörsgalan 2013