Varmt välkommen!

Cecilia Blidö har i flera år arbetat som föreläsare och paneldebattör.

Hon anlitas av kommuner, föreningar, organisationer, skolor, studieförbund, till mässor och events. Exempel på andra uppdragsgivare är Livsmedelsverket, Svenska kyrkan, studieförbund och White Guide Junior.

Uppdaterad på branschen

Har mycket god inblick i aktuella trender, branschfrågor, krav och
utmaningar. Har också lång erfarenhet som influencer med fokus på offentliga kök, skolmat, kost & hälsa via bloggen NaturligMat.se och senaste tillskottet Tapaspodden, en podcast om måltider, barns hälsa och offentlig gastronomi.

Positiv utveckling och service

Cecilia drivs av att förnya och skapa positiva förändringar för segmentet offentlig måltidssektor och möjliggöra god kommunikation mellan profession och matgäster/anhöriga. Har under en lång tid upparbetat en trygg bas för god förståelse och relevant grund för offentlig måltidssektor genom att ha verkat som en fristående aktör till branschen under många år.

Bred utbildningsbakgrund och kompetens

Våren 2017 tar Cecilia ut examen vid Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap vid Göteborgs Universitet. Verksamhetsförlagda delarna i utbildningen har ägnats åt måltidspedagogik i förskola och regionala kunskapsnätverket Skolmatsakademin för att ge extra bredd och kompetens. Kandidatuppsatsen i kostvetenskap ägnas åt kommunikationsflöden i offentlig måltidssektor.

Cecilia har tidigare drivit friskvårdsmottagning och dessförinnan verkat många år inom turism- och resebranschen samt logistik i större industriföretag. Service, utveckling och positiva upplevelser för kunden är faktorer som förenar. Har dessutom en tvåårig marknadsutbildning i kulturturism i bagaget och är utbildad kroppsterapeut och certifierad massör.

Fortbildning och föreläsningar

En av de svåraste utmaningarna i dagens offentliga måltidsverksamheter är ökade krav, önskemål och förväntningar från matgäster och anhöriga.

Mat skapar känslor och är långt mer än maten på tallriken. Det är också mycket komplext att driva en offentlig måltidsverksamhet med många kockar som rör i grytan. Allt från skolkocken, verksamhetschefen och politiska organisationen till myndighetskrav och anhöriga som föräldrar och självfallet också matgästen.

Cecilia Blidö anlitas frekvent som föreläsare för måltidsorganisationer, organisationer som kyrkan och föreningar, studieförbund och även myndigheter.

Det finns ett urval av föreläsningar som anpassas efter era behov

Allt från inspirationsföreläsning på ett par timmar till fortbildningsdagar och workshops på en eller två heldagar.

Den mest efterfrågade föreläsningen just nu är Pigga och friska barn som huvudsakligen riktas till vårdnadshavare men är även ett utmärkt alternativ för en mer blandad grupp av professioner i skola, förskola och organisationer med barn och ungdomsverksamhet.

Service och bemötande i offentliga måltider är en högaktuell fortbildning för att ge måltidsorganisationen tillgång till nycklar som leder till framgång i kommunikation med anhöriga och matgäster. Den ges med fördel som en heldagsutbildning men kan också anpassas till en kortare halvdagsföreläsning som en del i APT eller temadag. Ett annat alternativ är att fokusera på att bli mer sockersmart och medveten i köket och vid menyplanering genom lärorika dagen med en sockerfri skola.

Kyrkan och organisationer med barn och ungdomsverksamhet

Svenska kyrkan har en lång tradition av kyrkkaffe, luncher, barnaktiviteter, retreater och andra sammankomster. Av tradition är kaffebröd, bakverk och något sött vanliga ingredienser. Allt fler församlingar och grupper lägger ett ökat fokus kring miljö, hållbarhet och här kommer också måltider och hälsa in som viktiga faktorer. Hälsosam och hållbar kyrka är en mycket uppskattad fortbildningsdag för enskilda församlingar och kyrkans stift på detta tema.

Idrottsföreningar satsar friskt

Idrottsföreningar, det satsande laget, ledarna och/eller föräldrarna i idrottsklubben och föreningen söker ofta en professionellt utbildad i frågor om kost och hälsa och Cecilia erbjuder Satsa friskt och  prata kring kost och hälsa som bidrar till att förbättra vanorna kring mat och drycker för lagen vid träning och matcher, caféutbudet i samband med matcher och träningsläger.

Omdömen från tidigare deltagare

Kontakta Cecilia Blidö om du behöver professionell hjälp och inspiration. Många andra har uppskattat det!

Fortbildningsdagar för yrkesprofessionella

”Pedagogiskt, väl upplagd och tydlig kursdag. Bra diskussioner och lärorikt!”

”Jag fick ökad förståelse för att det jag gör i köket gör skillnad för barnen längre fram i livet”

”Vill ha mer av det här”

”Skulle kunna lyssna en hel dag till. Tiden gick så snabbt. Nästa gång hoppas jag på en tvådagars kurs”

”Pedagogiskt, väl upplagd och tydlig kursdag. Bra diskussioner och lärorikt!”

”Jättebra dag. Trodde inte innehållet skulle vara så brett och lärorikt”

Föreläsningar för privatpersoner, organisationer

”Cecilia är kunnig, mycket bra pedagogisk och öppen dialog med deltagarna”

”Äntligen någon som förstår mig som förälder och ser möjligheter i dialogen med skolan där jag haft problem”

”En väldigt inspirerande föreläsare”

Konsult utvecklingsarbete för offentlig måltidssektor

Anlita kostvetare/kostekonom Cecilia Blidö som konsult vid utvecklingsarbete för offentlig måltidssektor.

Professionell konsult för  projekt i offentlig måltidssektor

För vissa kortare projekt kan en extern professionell part fungera som en katalysator. Det kan på ett professionellt sätt möjliggöra kommunikation i vissa frågor i organisationen eller ut mot matgäster och anhöriga vid förändringsarbete. En välutbildad och branschuppdaterad konsult kan i det avseendet göra stor skillnad på resultat och måluppfyllelse.

Anlita Cecilia Blidö som projektledare, projektdeltagare och konsult vid förändring och utveckling organisationsspecifika frågor i offentlig måltidssektor. Med utbildning vid Göteborgs Universitet till kostekonom och kostvetare och med lång erfarenhet av att leda företag kan hon tillföra lösningar och bidra till måluppfyllelse.

Exempel på arbetsområden är utveckling av service/bemötande, kommunikationsflöden, menyplanering, måltidsutbud, måltidsmiljö, hållbarhet/miljö, matsvinn, stöd vid upphandlingsfrågor, livsmedelssäkerhet eller andra organisationsspecifika frågor.

Tillsammans kan vi skapa under för medarbetare och matgäster.

Hör av dig och berätta om ditt behov och målet  med din satsning.

Konsultationer som kompletterar paketutbildningar

Vid behov ges extra konsultationer som komplement till paketutbildningar. Det ger extra stöd i den praktiska genomförandefasen på arbetsplatsen. Det är ett kraftfullt sätt att nå målet och få stöd i hela processen av någon utanför organisationen. Det tillför också andra perspektiv och bidrar till ett varaktigt resultat. Det kan också kompletteras med en kortare inspirationstimme för att inkludera andra yrkesgrupper på arbetsplatsen efter önskemål för att öka förståelse och kunskap vid förändringsarbete på arbetsplatsen.

Du kan läsa mer om detta under respektive fortbildningsalternativ under fliken fortbildningar och föreläsningar.

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta mig.

Förfrågningar eller funderingar, hör av dig. Jag återkommer så snart som möjligt.

 

Kontaktuppgifter:
0703-380508
info@ceciliaofsweden.se
www.ceciliaofsweden.se
www.naturligmat.se
www.tapaspodden.se

Postadress
Oljebergsvägen 6
443 40 Gråbo

Cecilia utför uppdrag i hela landet.

Bra att känna till

Förfrågningar för uppdrag av olika slag

Förfrågan såsom föreläsningar samt frågor från press, politiker, offentliga kök, kommuner, enskilda skolor/skolledare och organisationer ges alltid återkoppling på så snart som möjligt inom ett par dagar, ofta samma dag.

Media och press

I möjligaste mån ställer jag upp för intervjuer. Journalister med brådskande ärende hänvisas till att skicka sms: 0703-380508 för extra snabb kontakt. Jag har ofta svårt att svara i telefon. Vid mindre brådskande ärenden hänvisas till mail: cecilia@naturligmat.se

Jag får ett stort antal mail varje dag

Jag har dessvärre små möjligheter att hinna svara på alla enskilda privatpersoners frågor för närvarande. Jag vill gärna höra av dig och uppskattar all respons, all input är viktig inom mitt arbetsområde kring kost och hälsa för barn och unga. På min blogg finns vinjetten ”Fråga – Cecilia svarar” där din fråga kan få svar.